+359 2 952 01 71 office@leboinj.com

СТРОИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ

Требич

Требич

Обектът е ситуиран в урегулиран поземлен имот УПИ ХІ-747 от кв. 35 местност „кв. Требич“, в район Надежда, Столична община, област София-град.

VOD

VOD

Обект: Външни връзки (СВО) за сгради „А“ и „Б“ в УПИ IV922, 1078, 1079,, кв. 109, м. „Кръстова вада“, гр. София, СО “Лозенец”