+359 2 952 01 71 office@leboinj.com

ЗА НАС

        „Лебо Инженеринг“ ЕООД е основана от Божидар Лесновски на 30 Октомври 1989г. със седалище и адрес на управление гр.София, община Красно село, ул. Виктор Григорович 8, вх.Б, ет.11, ателие 7.

СТРОИТЕЛНОТО ПРОЕКТИРАНЕ

      През изминалите години, „Лебо Инженеринг“ ЕООД, освен че изгради позиции на Инвестиционния строителен пазар, продължава използването на традиционните строителни технологии, реинвестира и се запознава с нови инженерингови решения. Освен това има проектирани и изпълнение жилищни, промишлени и обществени сгради, инженерни съоръжения – Мачти, комини, кули, силози, осветителни стълбове за престижни обекти. Във фирмата се изготвят технически и земетръсни експертизи. Всичкият този опит, натрупан през годините с решения от специализираното гражданско и промишлено инженерство се предоставя за всички наши клиенти.
От самото си създаване нашата фирма поддържа екип от специалисти по всички строителни специалности (Архитектура, Конструкция, Водопровод и Канализация, Отопление и Вентилация, Електро, Геодезия и Вертикална планировка и др.).
Нашата инвестиция в нововъведенията и технологиите също се простира към нашите служители и ние сме горди, че се разпознаваме като „инвеститор в хора„. Всеки от нашите служители е ключов фактор в нашият успех, ние имаме продължителна програма за обучение, която е съществена част в ежедневието и разработването на проучваните обекти от „Лебо Инженеринг“.
Екипът на „Лебо Инженеринг“ ЕООД е член на Камера на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Камарата на Архитектите в България (КАБ). Поддържаме постоянни връзки с ЦНИП към УАСГ с ръководители проф.Д.Назърски и доц.Б.Петров, Научно техническия съюз (НТС), Българска строителна камара (БСтрК) и др.

СОФТУЕР И СЕРТФИКАЦИЯ

      „Лебо Инженеринг“ ЕООД разполага с последните нововедения в изчислителната техника, архитектурно и инженерно чертане. Фирмата притежава лицензирани софтуерни продукти за изчисление, конструиране и изчертаване на съоръжения и конструкции. Притежаваме лицензионно споразумение за програмни продукти „Tower 7” (Модули: Tower, Динамика, Оразмеряване на бетон, Оразмеряване на стомана), ARMCAD 2005, AutoCAD 2008 и др. софтуерни продукти за нуждите на нашата компания.
Нашата фирма е запозната с всички стандарти, закони и наредби в България и с въведените Евронорми (EuroCode) за проектиране на сгради и съоръжения. Ние сме регистрирани като проектантско бюро към КИИП гр.София.
„Лебо Инженеринг“ ЕООД притежава валиден лиценз за Оценяване съответствието на Инвестиционни проекти и Независим строителен надзор въз основа на Лиценз издаден от Министерство на Регионалното развитие и Благоустройство.

ПРИНЦИПИ НА РАБОТА

       Нашите клиенти (инвеститори), които възлагат проучването, проектирането и изпълнението, са както за малки индивидуални жилищни решения, така и за големи бизнес проекти.
Нашата компания е осведомена за ефектите, които нашите операции могат да имат върху околната среда и заради това ние имаме строга политика към опазване на околната среда и минимизиране на влиянието върху природата.
Областта на нашите услуги е обширна и нашите услуги се развиват в широк спектър и ние сме удовлетворени да предоставим конкурентни цени за всички аспекти на Проучване и Проектиране на съоръжения от промишленото, общественото и гражданско строителство.

СЕРТИФИКАТИ