+359 2 952 01 71 office@leboinj.com

Еднофамилна жилищна сграда в силно наклонен терен

/част Конструктивна/

Видно от архитектурният проект и границите на имота  се проектират еднофамилната къща и двоен гараж за два автомобила за планински достъп, предвид ситуирането в имота. Поради сложният терен с изразен голям наклон по направление (Изток – Запад), проектирането на фундаментите е сложно и е прието решение на три нива. В преходите при различните конструктивни нива на фундамента се предвиждат стъпалообразни призми за осигуряване на контактната зона на прехода срещу срязване и хлъзгане.

ЖИЛИЩНА СГРАДА:

Къщата се проектира на две нива (кота ±0,00 и кота +3,15), а гаражът се проектира на кота (+3,30), на която кота е решена носещата армирана бетонова настилка.

На второ ниво (етаж на кота +3,05) се проектира стб.непрекъсната плоча със скрити греди. На същото ниво между оси (0,1 и А,F) се проектира покрита тераса на кота (-0,20) с дървена носеща конструкция и дървена покривна конструкция, окачена на конзолното излизане на стб.плоча от кота (+3,05).
На кота (+5,85) се проектира дървена таванна конструкция (за тавана) над обитаемото помещение от плоча (+3.05) по искане на Възложителят. С това решениe в проекта се получава смесена конструкция т.е. до кота (+5,85) конструкцията на сградата е монолитна, а конструкцията на кота (+5,85) на тавана и лежаща дървена покривна конструкция са проектирани с дървени носещи конструктивни елементи, стабилизиращи хоризонтални връзки, дървени подкоси, попове, клещи, крепежни елементи между всички хоризонтални греди по периферията на стб.пояси, лежащи под фасадните тухлени зидове

Покривната конструкция на цялата къща е от дървена трискатна конструкция, лежаща с традиционни конструктивни елементи: ребра, столици, попове (вертикални колони), подкоси, клещи, специализирани сглобки, осигуряващи пространствената и земетръсна устойчивост.

ГАРАЖ:
Носещата строителна конструкция е проектирана като самостоятелна носеща конструкция, съставена от основни конструктивни елементи: колони, стб.гредоскара на кота (+3.20), лежаща върху обратен трамбован насип, ивични основи и стоманобетонна подова конструкция. Конструкцията на гаража е отделена с дилатационна фуга (Δ=5cm) от основната жилищна сграда. Върху обратният трамбован насип се проектира гредова скара с непрекъсната армирана стб.плоча (d=15cm). Покривната конструкция на гаража е проектирана с трискатна дървена носеща конструкция изпълнена върху непрекъсната стб.плоча на кота (+5,85) за таванска конструкция.