+359 2 952 01 71 office@leboinj.com

Лозенец

Строеж: „Лятна къща”, с.Лозенец, община „Царево”

Строежът е ситуиран землище Nа с.Лозенец, общ,.Царево, област Бургас и представлява жилищна сграда с приземен етаж (сутерен), първи и втори жилищен етаж. Застрояването е разположено към брега на морето в имот с изразен наклон към бреговата ивица. В имота е предвидено изграждане при спазване на нормативните отстояния за Лятна къща – 2 (в северозападната част), Къща за гости (в югоизточната част) и вертикална планировка и басейн и подпорни стени.

Строежът представлява жилищна сграда, разположена в североизточния край на парцела. Тя се състои от:

 • Сутерен – на кота -3.07 са разположени Фитнес, Сауна, Винарна, Перално-гладачно и 3 апартамента за Гости със санитарни възли към тях.
 • Партер – на кота ±0.00,; тук са разположени Вестибюл, Дневна, Столова, и 2бр. Спални със санитарни помещения към тях. За жилищния етаж е запазено разпределението предвидено в основния проект.
 • 1ви жилищен етаж – на коти +3.20 – тук са разположени Кабинет и 2бр. Спални със санитарни помещения към тях. За жилищния етаж е запазено разпределението предвидено в основния проект.
 • Покривна конструкция – от СТБ плоча и дървена конструкция.

Сградата е изпълнена от монолитен стоманобетон със „скелетно-гредова“ конструкция, съставена от плочи, колони и греди и тухлени зидраии от керамични блокове за преградни и фасадни стени. Шайбите са изпълнени от носещи тухлени зидове и армировъчни мрежи, посочени в проектната документация. Носещите тухлени зидове са изпълнение от плътни единични тухли М7,5МРа и циментов разтвор М 10МРа и върху тях е положена допълнително армировъчна мрежа.

Покривът е 4ри скатен и е изпълнен с дървена покривна конструкция. Предвиденият детайл в Инвестиционнията проект за топло, хидро и пароизолация е изпълнен.

Технико – икономически показатели:

 • Площ на УПИ XII-189,272 – 1822,51м2
 • Застроена площ – 285,00м2
 • Разгърната Застроена площ – 990,00 м2

Показатели за плътност и интензивност на застрояване в парцела

 • Плътност на застрояване – 15,64%
 • Интензивност на застрояване Кинт – 0,54
 • Свободна дворна площ – 84,36%
 • Озеленена площ – 65%