+359 2 952 01 71 office@leboinj.com

Предвижда се оградата да бъде масивна с височина H=2,20m и да бъде разположена изцяло в имота на собственика.

Ограда е предвидена да се изпълни със следните елементи:

  • масивна стоманобетонна основа с минимална дълбочина на фундиране h=80cm;

  • стб.колони с размери (25/25см);

  • пълнежна тухлена зидария d=12,5cm или каменна зидария d=30cm от необработени камъни;

  • стб.шапка по продължение на оградата;

    В представените работни чертежи към обяснителната записка са предвидени кофражни и армировъчни работи за изпълнение на оградата.