+359 2 952 01 71 office@leboinj.com

Направа на технологичен отвор в стб.плоча за еднораменно стълбище

Настоящият инвестиционен проект за направа на отвор в стб.плоча третира заснемане, статико- динамично изследване, конструиране и съставяне на работен проект е възоснова на архитектурно задание за еднораменна стълба, направен оглед на място, направено обследване и феросканиране с уред „Ferroscan PS 250“ за определяне реално вложената армировка в стб. плоча. За реализирането на технологичния отвор по архитектурното задание с размери на отвор [325х90cm] в дебелина на стб. плоча – dпл=24cm и за реализиране на вътрешна връзка, е необходимо изрязване при спазване на строга инженерно-технологична последователност.

Всички графични изображения от работен конструктивен план в част „Конструктивна“ и ПБЗ са разработени с оглед правилното извършване на строителните операции по прорязване, оформяне на първата ивица след премахване на бетон, монтиране на металните гребени, взаимното им заваряване, нивелиране, осигуряване на ивица между стоманената шина и стоманена повърхност с епоксидна смола и кварцов пясък за увеличаване и осигуряване на добра адхезия (сцепление), полагане на карбонови платна и останалите операции по изпълнението.