+359 2 952 01 71 office@leboinj.com

Преустройство и реконструкция на съществуваща жилищна сграда и допълващо застрояване – гараж на сграда гр. Добринище

Архитектурно-конструктивните проектни дейности се свеждат до:

  • Усилване на съществуващите ивични каменни основи със стб.линейна ивична стена при спазване на технологична последователност;
  • Запазване на етажните подови нива, но с промяна на конструктивното подово решение 0- запазва се дървеният гредоред, въвеждат се напречни връзки за осигуряване на усуквателната коравина на подовата дървена гредоскара. Върху дървеното дюшеме се полага стб.плоча с d=7cm, с прикована армировъчна мрежа 5Ф6,5/m` по „X” и „Y и закотвяне на армировката в прокопани шлицове в съществуващите тухлени зидове, закотвяща горна армировка и полагане на бетон В25;
  • Демонтиране на старата четирискатна покривна конструкция и всички тухлени стени от съществуващите надзидове до кота (+5,44). Демонтира се дървената конструкция от каратавана и на нейно място се изпълнява стб.плоча между оси (2,3,4 и A,B,C,D);На кота (+5,44) върху нивелирани тухлени стени се изпълнява стб.пояс 25/25 с армировка 4N12; стр.Ф6,5/t=20cm;
  • Между оси (1 и 2) остава въздух за осигуряване на ефект от емпоре, .т.е визуално връзка между кота (+2,64 и +5,44). Новата дървена покривна конструкция е двускатна и остава видима, т.е. ще се виждат всички конструктивни елементи в интериора над (+5,44). Дървените елементи ще бъдат с видима обработка на повърхнините си. По оси (A и D) се изграждат нови фронтони (калканни фасадни стени) с нова стабилизираща конструкция – виж кофражни и армировъчни планове. Дървената покривна конструкция е двускатна с основни елементи: ребра, биндери, лежащи столици, клещи, подкоси, дървена обшивка,топлоизолация, самостоятелни колони и др;
  • Коминните секции (едната с пет отвора, друга с четири отвора) се запазват, но в секцията с пет отвора три отвора се бетонират, респективно в другата секция два отвора се бетонират, т.е. образуват се две напречни шайби.