+359 2 952 01 71 office@leboinj.com

Стоманена мачта с H=15,30 вр.Мусала

Предвид участието на БЕО – Мусала във важни международни проекти е необходимо разширяване на Обсерваторията по отношение какво в архитектурно-обемно застрояване, така и проектиране на нова мачта (кула), осигуряваща експлоатационната годност на площадки (+3,70 – за 2-ри етаж) и на кота (+8,50 – за преход към нова пасарелка-мостик).
Проектирането на мачта (кула) с височина H=+13,30 за последна технологична площадка е разработено, съгласно действащите понастоящем нормативни документи и взетите под внимание на експлоатация и атмосферни условия на натоварване (връх „Мусала“ с надморска височина H=2925m). При разработване на проекта е взето под внимание особено за натоварване от сняг: снежни торби, обледяване; вятър – за статична и динамична компонента, както и други натоварване от експлоатационно оборудване, окачване на уреди за обследване и респективно от „шпил за мълниеприемник с глава с изпреварващо действие“ по съвременна нормативна база за мълниезащита.
Мачтата (кулата) е в непосредствена близост до сградата на Базовата екологична обсерватория с осигурени технологични площадки на кота (+3,70; +8,50 и +13,30) и за мълние защита на кота (+15,70).