+359 2 952 01 71 office@leboinj.com

EQ Площадка

Oбект:Вибрационнa площадка за симулиране на земетръс. r-н „Панчарево“, гр.София.
Възложител: Столична община – гр.София
Изпълнител: „Лебо инженеринг” ЕООД, гр.София
Бъдещият учебен полигон ще се реализира в кв. Панчарево, в близост до “Вододайната зона” в изпълнение на програмата на СО – гр.София към дирекция „Сигурност” за обучаване на деца за адекватно поведение по време на природния феномен „земетресение” с цел опазване на населението.
В изпълнение на техническото задание от дирекция „Сигурност” към СО – гр.София се предвижда върху предоставеното шаси да се изгради лабораторното помещение “стая” с размери 300 см х 515 см.
Проектът предвижда изграждането на една нормална класна стая, оборудвана с чинове и столове, за обучаване на деца за адекватно поведение по време на природния феномен „земетресение” с цел опазване на населението.така че децата, участващи в обучението да се чувстват в нормално обитавано пространство, без усещането за катаклизъм, будещ страх и неудобство.

Достъпът до „стаята“ се осъществява с метална стълба. Конструкцията на стълбата е независима от конструкцията на „стаята“.
Стая, монтирана върху носеща стоманена рамка и колела върху стоманени водачи” e анкерирани върху масивен стоманобетонов фундамент, представено в част Конструктивна – Външно стълбище с 4бр. стъпала х 15,5/32cm;
Конструкцията на „Стаята“ е проектирана от стоманени студеноогънати профили с рамки, носачи и столици съгласно приложената проектна документация.
Проектът предвижда външните стени да бъдат изпълнени от трислойни стеннни панели тип „TRIMO“ с дебелина 60 мм, като конструкцията от вътрешната страна „стаята“ се облицова с PVC ламперия.
Покривната конструкция е аналогична като върху столиците се монтират покривни трислойни панели тип TRIMO с дебелина 60 мм. Покривът е едноскатен с наклон 1:10 (10%; 5,71º). Отводняването се осъществява с висящ олук по фасадата по ос 2а и водосточни тръби.