+359 2 952 01 71 office@leboinj.com

ЛЕБО ИНЖЕНЕРИНГ

Проучвателни проектни работи по действащи норми и стандарти в Р.България и Европейски съюз

ЛЕБО ИНЖЕНЕРИНГ

Проучвателни проектни работи по действащи норми и стандарти в Р.България и Европейски съюз

НАШИТЕ ДЕЙНОСТИ

Инвестиционно проектиране

  • Архитектурно проектиране
  • Конструктивно проектиране
  • Геодезия и Вертикална планировка

Строителен надзор

  • Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти в различни фази, разрешителен режим

Конструктивно Технически експертизи

  • Обследване състоянието на съществуващи конструкции
  • Статико-динамичен анализ

Консултантски дейности

  • Инвеститорски контрол
  • Управление на инвестиционни проекти /проджект мениджмънт/

ПОВЕЧЕ ЗА ЛЕБО ИНЖЕНЕРИНГ

СЪВРЕМЕННИ ИЖЕНЕРИНГОВИ РЕШЕНИЯ И ДЪЛГОГОДИШЕН ОПИТ

„Лебо Инженеринг“ ЕООД е основана от Божидар Лесновски на 30 Октомври 1989г. със седалище и адрес на управление гр. София, община Красно село, ул. Виктор Григорович 8, вх.Б, ет.11, ателие 7. През изминалите години, „Лебо Инженеринг“ ЕООД, освен че изгради позиции на Инвестиционния строителен пазар, продължава използването на традиционните строителни технологии, реинвестира и се запознава с нови инженерингови решения.

Високо качество, отговорност, професионалното изпълнение

Квалифицирани служители с пълна проектантска способност

Постоянна инвестиция в нововъведенията и технологии

Добро познаване на всички стандарти, закони и наредби