+359 2 952 01 71 office@leboinj.com

КОНСТРУКТИВНО ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ

Обследване състоянието на съществуващи конструкции

Статико-динамичен анализ

Обследване за установяване на съответната степен на сеизмична устойчивост на съществуващи сгради и съоръжения

Съставяне не Технически паспорт на сгради и съоръжения

Виж проектите

Напред