+359 2 952 01 71 office@leboinj.com

КОНСУЛТАНТСКИ ДЕЙНОСТИ

Инвеститорски контрол

Управление на инвестиционни проекти /проджект мениджмънт/

Информация за доставчици и изпълнение на строителството при избор на технология за изпълнение

Маркетинг на терени за инвестиционни проекти.

Проучване на възможностите за застрояване, осигуряване на инженерна инфраструктура – пътни връзки, захранване с електроенергия, вода, газ, пара, канализация, телефони.

Адаптиране и авторизиране на чуждестранни проекти