+359 2 952 01 71 office@leboinj.com

ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

Архитектурно проектиране

 • Архитектурни разпределения и фасади
 • Интериорен дизайн
 • 3D визуализация
 • Ландшафт и Озеленяване
 • Екзекутивно архитектурно-конструктивно заснемане

Конструктивно проектиране

 • Технически контрол на Инвестиционни проекти
 • Проектиране на стоманобетонни носещи конструкции
 • Проектиране на метални носещи конструкции
 • Проектиране на смесени конструкции
 • Проектиране на дървени конструкции
 • Статико-динамичен анализ
 • Нестандартни съоръжения със стоманена, стоманобетонна и смесена конструкция
 • Реконструкция на сгради и съоръжения
 • Усилване с композитни материали (въглеродни и карбонови нишки)
 • Проектиране на хидро и топлоизолации
 • Проектиране и детайлиране на окачени фасади

Инсталационно проектиране

 • Електротехническо проектиране
 • Водопровод и Канализация
 • Отопление Вентилация и Климатизация
 • Пожароизвестяване и пожарогасене
 • Контролно измервателни уреди и автоматизация (КИПиА)

Геодезия и Вертикална планировка

Енергийна ефективност

Инженерно-геоложки проучвания

План за премахване на съществуващи сгради и съоръжения

План за Безопасност и задраве /ПБЗ/

Пожарна безопасност в строежите /ПБС/

Проект за управление на строителните отпадъци

Количествено-стойностни сметки по всички проектни части

Виж проектите

Напред