+359 2 952 01 71 office@leboinj.com

БЕО“Мусала“ – изграждане на IIри етаж със стом.конструкция и обединяване на общ покрив за цялата сграда

Сградата е съществуваща и е част от ИЯИЯЕ-БАН във връзка с националните изследвания на природни и климатични промени. Сградата се доизгражда в рамките на съществуващото застрояване. Обхват на частта е доизграждането на втория етаж на обекта в рамките на застроената площ с изграждане на общ покрив със стоманена конфигурация. Целта на реконструкцията е да се обнови и осъвремени технологичното оборудване при използване на съществуващото и допълване на ново за функционирането на обсерваторията.

Изграждането на покривните конструкции е предвидено с метална конструкция с топлоизолация, отговаряща на топлотехническите нормативни изисквания. Покривното покритие е от трапецовидан ламарина (двоен пакет с топлоизолaция) с подходящо покритие, което непрекъснато преминава по стените, оформяйки цялостен обем, подходящ за високо планински
условия на обекта (вятър, температура, сняг, валежи). Усвоеният нов обем на обсерваторията се оформя като общо помещение, условно наречена „нова зала“. За технологични нужди залата се предвижда с двоен под с цел лесно енергийно и комуникационни захранвания на оборудването и бъдещи обновления (налагани от динамиката на осъвременяването и оптимизирането), лесно и икономично поддържане.

Изграждането на IIри етаж е от същесвуващата етажна подова конструкция на кота (+3,72) – „непрекъсната стоманобетонна плоча“, със стоманена едноотоворна рамкова конструкция – виж работни чертежи (КМ и КМД). Рамковата стоманена конструкция е с отвор (L=9,60m). Стъпването на опорната рамкова стоманена плоча е върху подравнена стоманобетонна плоча на кота (+3,60).