+359 2 952 01 71 office@leboinj.com

Покрив

Строеж: „Ремонтно -възстановителни работи на покрива на сграда „Филтърен корпус” на ПСПВ „Бистрица” – с. Бистрица, обл. Софийска

Възложител:  „Софийска вода” ЕАД, гр.София

Изпълнител:   „Лебо инженеринг” ЕООД, гр.София

 

Покрива на сградата е съставена от покривни панели      2ТД-24-2→165бр. и ППО-3x6-2 за среден пасаж, както са предвидени по основния одобрен работен проект.

Проектът предвижда промяна на хидро и топлоизолация на покривната плоча  Подмяна на водоприемни воронки и възстановяване на цименто пясъчните изравнителни пластове, определяне наклона към воронките. Покривната конструкция е съставена от:

 • Предварително напрегнати панели 2ТД-24-2 в двата крайни кораба;
 • Среден пасаж ППО-3x6-2;

 В средния пасаж са предвидени по основния проект поликарбонатни цилиндрични куполи. Предвижда се да се демонтира цялата хидроизолация и премахване на цилиндрични куполи. Технологичната последователност за изпълнение и подмяна на хидро и топлоизолацията  е подробно представена в конструктивните планове и ПБЗ.

Преработване част от покрива в средния пасаж, като се демонтират в средната ос всички язви, окачения таван – тип „пчелна пита“, стъклопластови цилиндрични куполни елементи и др. съставни елементи.  За покривния панел ППО-3x6-2 след демонтаж на стъклопластови цилиндрични елемент, отворът се замонолитва с ЛТ-45.0,8 и бетон В25 по конструктивен план

Цялостно се подменя хидроизолацията, като под нея се полага 10см топлоизолация /по приложен работен детайл/. Предвижда се подмяна и преработка на отводняване, воронки и  улуци по работни схеми в проектни части.

В общи линии Ремонтно-Строителните Работи за покрива и за останалите сглобяеми елементи залегнали в проекта се свежда до:

 • Почистване и заздравяване;
 • Изкъртване и възстановяване армираната циментова замазка и възстановяване на покривните наклони. Изпълнение на хидроизолация и топлоизолация, пароизолация и др. по представения детайл;
 • Доставка и монтаж на нови воронки с електроподгряване;
 • Ремонт и антикорозионна обработка на армировъчна стомана; възстановяване в посочените зони на колоните и покривните предварително напрегнати панели и др;
 • Подмяна на водосточни тръби и преходите и др;

Преработване част от покрива в средния пасаж, като се демонтират в средната ос всички язви, окачения таван – тип „пчелна пита“, стъклопластови цилиндрични куполни елементи и др. съставни елементи.  За покривния панел ППО-3x6-2 след демонтаж на стъклопластови цилиндрични елемент, отворът се замонолитва с ЛТ-45.0,8 и бетон В25 по конструктивен план

Цялостно се подменя хидроизолацията, като под нея се полага 10см топлоизолация /по приложен работен детайл/. Предвижда се подмяна и преработка на отводняване, воронки и  улуци по работни схеми в проектни части.

В общи линии Ремонтно-Строителните Работи за покрива и за останалите сглобяеми елементи залегнали в проекта се свежда до:

 • Почистване и заздравяване;
 • Изкъртване и възстановяване армираната циментова замазка и възстановяване на покривните наклони. Изпълнение на хидроизолация и топлоизолация, пароизолация и др. по представения детайл;
 • Доставка и монтаж на нови воронки с електроподгряване;
 • Ремонт и антикорозионна обработка на армировъчна стомана; възстановяване в посочените зони на колоните и покривните предварително напрегнати панели и др;
 • Подмяна на водосточни тръби и преходите и др;