+359 2 952 01 71 office@leboinj.com

Складова база

Обект:                 Административна сграда и покрит склад – Логистичен център в УПИ XLIII412, кв. 2, Район „Сердика“ – СО, гр.София.

Подобекти:         Покрит едноетажен склад от лека стоманена конструкция;

                             Масивна триетажна административна сграда.

Възложител:       “Фрилайн“ ООД – гр.София

Изпълнител:          „Лебо Инженеринг” ЕООД, гр.София

Инвестиционният проект за „Административна сграда и покрит склад – Логистичен център“ е разработен двувариантно във фаза идеен проект въз основа на техническо задание за проектиране от Възложителя и първични изходни документи.

Проектното решение се свежда до застрояване на два обема:

  • за АБС /Административно-битова сграда/ и
  • за Покрит склад за евростифиране

Техническите характеристики са следните:

Склад АБС
ЗП = 995кв.м ЗП = 207,50кв.м
1 етаж 3 етаж
II ст.на огнеустойчивост III ст.на огнеустойчивост
КФО Ф5.2 КФО Ф3.4
кота (±0,00=523,50) ±0,00=522,00

Административно-битовата сграда е монолитна триетажна сграда. Външните стени са стъклени окачени фасади, вътрешните разпределителни стени са остъклени, а стените на коридора, WC, ГРТ, сървърно, и рамкиращите главния вход – са тухлени негорими или от KNAUF-система за сухо строителство. Подът е двоен, таваните окачени с пана 600/600mm.

Покритият склад (ниво ±0,00=523,50) е със застроена площ от 995,10кв.м и е решен като едноетажен обем –  еднокорабно високотехнологично складово хале с отвор осово 25,00 м и стъпка 7 х 5,50 м (осово). Предвиждат се едноредови и двуредови евростелажи с височина до H=7,5м – по каталог.