+359 2 952 01 71 office@leboinj.com

СТРОИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ

Преустройство и реконструкция на съществуваща жилищна сграда и допълващо застрояване – гараж на сграда гр. Добринище

Преустройство и реконструкция на съществуваща жилищна сграда и допълващо застрояване – гараж на сграда гр. Добринище

Архитектурно-конструктивните проектни дейности се свеждат с въвеждане на нови конструктивни елементи и възстановяване носимоспосбността и сеизмичната устойчивост на жилищната сграда и спазване изискванията на чл.169, ал.1-3 на ЗУТ, подмяна на всички видове инсталации и въвеждане на съвременна архитектурна визия.

ВИЛНА СГРАДА в с.Велика, общ.Царево, обл.Бургас

ВИЛНА СГРАДА в с.Велика, общ.Царево, обл.Бургас

Вилната сграда е със застроена площ ЗП = 139,115кв.м. Ситуационно сграда се разполага свободно- стояща в имота. Проектира се едноетажна сграда, ориентирана по дългата си ос Изток-запад. На кота ±0,00 се разполагат: входна площадка, входно антре, дневна с трапезария, кухненски бокс, 3бр. спални, кабинет, 2бр. санитарно-хигиенни помещения и гладачно, осигуряващо достъп до ниво сутерен.

Сглобяеми дървени сгради

Сглобяеми дървени сгради

В процес на изготвяне ….. /моля посетете ни по-късно/

Лозен

Лозен

Обектът е ситуиран в урегулиран поземлен имот УПИ ІV-419 от кв. 138 местност „с. Лозен“, в 23-ти район Панчарево, Столична община, област София-град.

Покрив

Покрив

Проектът предвижда промяна на хидро и топлоизолация на покривната плоча Подмяна на водоприемни воронки и възстановяване на …

Разрушаване

Разрушаване

В ситуационно отношение съществуващата шест /6/ етажна административна сграда е в общо квартално – застроително …

Складова база

Складова база

Инвестиционният проект за „Административна сграда и покрит склад – Логистичен център“ е разработен двувариантно във фаза идеен проект въз основа на …

Требич

Требич

Обектът е ситуиран в урегулиран поземлен имот УПИ ХІ-747 от кв. 35 местност „кв. Требич“, в район Надежда, Столична община, област София-град.

VOD

VOD

Обект: Външни връзки (СВО) за сгради „А“ и „Б“ в УПИ IV922, 1078, 1079,, кв. 109, м. „Кръстова вада“, гр. София, СО “Лозенец”