+359 2 952 01 71 office@leboinj.com

СТРОИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ

ТОПЛОЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА НА КОГЕНЕРАЦИЯ на „Симид София“ ЕООД

ТОПЛОЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА НА КОГЕНЕРАЦИЯ на „Симид София“ ЕООД

Съставяне на Технически паспорт

Съставяне на Технически паспорт

Фирма „Лебо инженеринг“ЕООД заявява кандидатурата си за обследване и съставяне на Технически паспорт на сгради и съоръжения на основание на действащата понастоящем нормативна база Наредба №5 от 28.12.2006г Изм. и доп.бр.38/2008 и бр.22/2010г, Изм. и доп.бр.79/2015 за съставяне на Технически паспорти.

Еднофамилна жилищна сграда в силно наклонен терен

Еднофамилна жилищна сграда в силно наклонен терен

Видно от архитектурният проект и границите на имота се проектират еднофамилната къща и двоен гараж за два автомобила за планински достъп, предвид ситуирането в имота. Поради сложният терен с изразен голям наклон по направление (Изток – Запад), проектирането на фундаментите е сложно и е прието решение на три нива.

Масивна ограда

Масивна ограда

Предвижда се оградата да бъде масивна с височина H=2,20m и да бъде разположена изцяло в имота на собственика

БЕО“Мусала“ – изграждане на IIри етаж със стом.конструкция и обединяване на общ покрив за цялата сграда

БЕО“Мусала“ – изграждане на IIри етаж със стом.конструкция и обединяване на общ покрив за цялата сграда

Сградата е съществуваща и е част от ИЯИЯЕ-БАН във връзка с националните изследвания на природни и климатични промени. Сградата се доизгражда в рамките на съществуващото застрояване. Обхват на частта е доизграждането на втория етаж на обекта в рамките на застроената площ с изграждане на общ покрив със стоманена конфигурация.

Направа на технологичен отвор в стб.плоча за еднораменно стълбище

Направа на технологичен отвор в стб.плоча за еднораменно стълбище

За реализирането на технологичния отвор по архитектурното задание с размери на отвор [325х90cm] в дебелина на стб. плоча – dпл=24cm и за реализиране на вътрешна връзка, е необходимо изрязване при спазване на строга инженерно-технологична последователност, която осигурява вярното инженерно решение и осигуряване изискванията на чл. 169, ал. 1 на ЗУТ.

Стоманена мачта с H=15,30 вр.Мусала

Стоманена мачта с H=15,30 вр.Мусала

Проектирането на мачта (кула) с височина H=+13,30 за последна технологична площадка е разработено, съгласно действащите понастоящем нормативни документи и взетите под внимание на експлоатация и атмосферни условия на натоварване (връх „Мусала“ с надморска височина H=2925m). Мачтата (кулата) е в непосредствена близост до сградата на Базовата екологична обсерватория „Мусала“, вр.Мусала

Преустройство и реконструкция на съществуваща жилищна сграда и допълващо застрояване – гараж на сграда гр. Добринище

Преустройство и реконструкция на съществуваща жилищна сграда и допълващо застрояване – гараж на сграда гр. Добринище

Архитектурно-конструктивните проектни дейности се свеждат с въвеждане на нови конструктивни елементи и възстановяване носимоспосбността и сеизмичната устойчивост на жилищната сграда и спазване изискванията на чл.169, ал.1-3 на ЗУТ, подмяна на всички видове инсталации и въвеждане на съвременна архитектурна визия.

ВИЛНА СГРАДА в с.Велика, общ.Царево, обл.Бургас

ВИЛНА СГРАДА в с.Велика, общ.Царево, обл.Бургас

Вилната сграда е със застроена площ ЗП = 139,115кв.м. Ситуационно сграда се разполага свободно- стояща в имота. Проектира се едноетажна сграда, ориентирана по дългата си ос Изток-запад. На кота ±0,00 се разполагат: входна площадка, входно антре, дневна с трапезария, кухненски бокс, 3бр. спални, кабинет, 2бр. санитарно-хигиенни помещения и гладачно, осигуряващо достъп до ниво сутерен.