+359 2 952 01 71 office@leboinj.com

СТРОИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ

Съставяне на Технически паспорт

Съставяне на Технически паспорт

Фирма „Лебо инженеринг“ЕООД заявява кандидатурата си за обследване и съставяне на Технически паспорт на сгради и съоръжения на основание на действащата понастоящем нормативна база Наредба №5 от 28.12.2006г Изм. и доп.бр.38/2008 и бр.22/2010г, Изм. и доп.бр.79/2015 за съставяне на Технически паспорти.

Еднофамилна жилищна сграда в силно наклонен терен

Еднофамилна жилищна сграда в силно наклонен терен

Видно от архитектурният проект и границите на имота се проектират еднофамилната къща и двоен гараж за два автомобила за планински достъп, предвид ситуирането в имота. Поради сложният терен с изразен голям наклон по направление (Изток – Запад), проектирането на фундаментите е сложно и е прието решение на три нива.

Масивна ограда

Масивна ограда

Предвижда се оградата да бъде масивна с височина H=2,20m и да бъде разположена изцяло в имота на собственика

БЕО“Мусала“ – изграждане на IIри етаж със стом.конструкция и обединяване на общ покрив за цялата сграда

БЕО“Мусала“ – изграждане на IIри етаж със стом.конструкция и обединяване на общ покрив за цялата сграда

Сградата е съществуваща и е част от ИЯИЯЕ-БАН във връзка с националните изследвания на природни и климатични промени. Сградата се доизгражда в рамките на съществуващото застрояване. Обхват на частта е доизграждането на втория етаж на обекта в рамките на застроената площ с изграждане на общ покрив със стоманена конфигурация.

Направа на технологичен отвор в стб.плоча за еднораменно стълбище

Направа на технологичен отвор в стб.плоча за еднораменно стълбище

За реализирането на технологичния отвор по архитектурното задание с размери на отвор [325х90cm] в дебелина на стб. плоча – dпл=24cm и за реализиране на вътрешна връзка, е необходимо изрязване при спазване на строга инженерно-технологична последователност, която осигурява вярното инженерно решение и осигуряване изискванията на чл. 169, ал. 1 на ЗУТ.

Стоманена мачта с H=15,30 вр.Мусала

Стоманена мачта с H=15,30 вр.Мусала

Проектирането на мачта (кула) с височина H=+13,30 за последна технологична площадка е разработено, съгласно действащите понастоящем нормативни документи и взетите под внимание на експлоатация и атмосферни условия на натоварване (връх „Мусала“ с надморска височина H=2925m). Мачтата (кулата) е в непосредствена близост до сградата на Базовата екологична обсерватория „Мусала“, вр.Мусала

Преустройство и реконструкция на съществуваща жилищна сграда и допълващо застрояване – гараж на сграда гр. Добринище

Преустройство и реконструкция на съществуваща жилищна сграда и допълващо застрояване – гараж на сграда гр. Добринище

Архитектурно-конструктивните проектни дейности се свеждат с въвеждане на нови конструктивни елементи и възстановяване носимоспосбността и сеизмичната устойчивост на жилищната сграда и спазване изискванията на чл.169, ал.1-3 на ЗУТ, подмяна на всички видове инсталации и въвеждане на съвременна архитектурна визия.

ВИЛНА СГРАДА в с.Велика, общ.Царево, обл.Бургас

ВИЛНА СГРАДА в с.Велика, общ.Царево, обл.Бургас

Вилната сграда е със застроена площ ЗП = 139,115кв.м. Ситуационно сграда се разполага свободно- стояща в имота. Проектира се едноетажна сграда, ориентирана по дългата си ос Изток-запад. На кота ±0,00 се разполагат: входна площадка, входно антре, дневна с трапезария, кухненски бокс, 3бр. спални, кабинет, 2бр. санитарно-хигиенни помещения и гладачно, осигуряващо достъп до ниво сутерен.

Лозен

Лозен

Обектът е ситуиран в урегулиран поземлен имот УПИ ІV-419 от кв. 138 местност „с. Лозен“, в 23-ти район Панчарево, Столична община, област София-град.