+359 2 952 01 71 office@leboinj.com

СТРОИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ

Лозен

Лозен

Обектът е ситуиран в урегулиран поземлен имот УПИ ІV-419 от кв. 138 местност „с. Лозен“, в 23-ти район Панчарево, Столична община, област София-град.

Покрив

Покрив

Проектът предвижда промяна на хидро и топлоизолация на покривната плоча Подмяна на водоприемни воронки и възстановяване на …

Разрушаване

Разрушаване

В ситуационно отношение съществуващата шест /6/ етажна административна сграда е в общо квартално – застроително …

Складова база

Складова база

Инвестиционният проект за „Административна сграда и покрит склад – Логистичен център“ е разработен двувариантно във фаза идеен проект въз основа на …

Требич

Требич

Обектът е ситуиран в урегулиран поземлен имот УПИ ХІ-747 от кв. 35 местност „кв. Требич“, в район Надежда, Столична община, област София-град.

VOD

VOD

Обект: Външни връзки (СВО) за сгради „А“ и „Б“ в УПИ IV922, 1078, 1079,, кв. 109, м. „Кръстова вада“, гр. София, СО “Лозенец”

EQ Площадка

EQ Площадка

Проектът предвижда изграждането на една нормална класна стая, оборудвана с чинове и столове, за обучаване на деца за адекватно поведение по време на природния феномен „земетресение” с цел опазване на населението.

Производствена складова база с.Мрамор

Производствена складова база с.Мрамор

Промишлената сграда – склад с административен междинен етаж – „мецанин“ е съгласувана с Възложител и се състои от стоманена конструкция от едноотворни стоманени рамки с отвор L=15m и крачк B=4,00m

Требич

Требич

Обектът е ситуиран в урегулиран поземлен имот УПИ ХІ-747 от кв. 35 местност „кв. Требич“, в район Надежда, Столична община, област София-град.