+359 2 952 01 71 office@leboinj.com

PROJECTS

Basic Ecological Observatory “Musala” – upgrade with steel structure and common roof for the whole building

Basic Ecological Observatory “Musala” – upgrade with steel structure and common roof for the whole building

The building is existing and is part of the INRNE-BAS in connection with the national studies of natural and climate changes. The building is being completed within the existing construction. Scope is the completion of the second floor of the site within the built-up area with the construction of a common roof with a steel configuration.

Steel tower H=15,70 – BEO Musala

Steel tower H=15,70 – BEO Musala

The design of a steel tower with height H = + 13.30 for the latest technological site has been developed in accordance with the current regulations and atmospheric loading conditions (peak “Musala” with altitude H = 2925m).

Лозен

Лозен

Обектът е ситуиран в урегулиран поземлен имот УПИ ІV-419 от кв. 138 местност „с. Лозен“, в 23-ти район Панчарево, Столична община, област София-град.

Покрив

Покрив

Проектът предвижда промяна на хидро и топлоизолация на покривната плоча Подмяна на водоприемни воронки и възстановяване на …

Разрушаване

Разрушаване

В ситуационно отношение съществуващата шест /6/ етажна административна сграда е в общо квартално – застроително …

Складова база

Складова база

Инвестиционният проект за „Административна сграда и покрит склад – Логистичен център“ е разработен двувариантно във фаза идеен проект въз основа на …

Требич

Требич

Обектът е ситуиран в урегулиран поземлен имот УПИ ХІ-747 от кв. 35 местност „кв. Требич“, в район Надежда, Столична община, област София-град.

VOD

VOD

Обект: Външни връзки (СВО) за сгради „А“ и „Б“ в УПИ IV922, 1078, 1079,, кв. 109, м. „Кръстова вада“, гр. София, СО “Лозенец”

EQ Площадка

EQ Площадка

Проектът предвижда изграждането на една нормална класна стая, оборудвана с чинове и столове, за обучаване на деца за адекватно поведение по време на природния феномен „земетресение” с цел опазване на населението.