+359 2 952 01 71 office@leboinj.com

ABOUT US

“Лебо Инженеринг” ЕООД е основана от Божидар Лесновски на 30 Октомври 1989г. със седалище и адрес на управление гр. София, община Красно село, ул. Виктор Григорович 8, вх.Б, ет.11, ателие 7.

ЛЕБО ИНЖЕНЕРИНГ КАТО ЕТАЛОН В СТРОИТЕЛНОТО ПРОЕКТИРАНЕ

През изминалите години, “Лебо Инженеринг” ЕООД, освен че изгради позиции на Инвестиционния строителен пазар, продължава използването на традиционните строителни технологии, реинвестира и се запознава с нови инженерингови решения. Освен това има проектирани и изпълнение жилищни, промишлени и обществени сгради, инженерни съоръжения – Мачти, комини, кули, силози, осветителни стълбове за престижни обекти. Във фирмата се изготвят технически и земетръсни експертизи. Всичкият този опит, натрупан през годините с решения от специализираното гражданско и промишлено инженерство се предоставя за всички наши клиенти.
От самото си създаване нашата фирма поддържа екип от специалисти по всички строителни специалности (Архитектура, Конструкция, Водопровод и Канализация, Отопление и Вентилация, Електро, Геодезия и Вертикална планировка и др.).
Нашата инвестиция в нововъведенията и технологиите също се простира към нашите служители и ние сме горди, че се разпознаваме като “инвеститор в хора“. Всеки от нашите служители е ключов фактор в нашият успех, ние имаме продължителна програма за обучение, която е съществена част в ежедневието и разработването на проучваните обекти от “Лебо Инженеринг”.
Екипът на “Лебо Инженеринг” ЕООД е член на Камера на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Камарата на Архитектите в България (КАБ). Поддържаме постоянни връзки с ЦНИП към УАСГ с ръководители проф.Д.Назърски и доц.Б.Петров, Научно техническия съюз (НТС), Българска строителна камара (БСтрК) и др.

СОФТУЕР И СЕРТФИКАЦИЯ

“Лебо Инженеринг” ЕООД разполага с последните нововедения в изчислителната техника, архитектурно и инженерно чертане. Фирмата притежава лицензирани софтуерни продукти за изчисление, конструиране и изчертаване на съоръжения и конструкции. Притежаваме лицензионно споразумение за програмни продукти „Tower 7” (Модули: Tower, Динамика, Оразмеряване на бетон, Оразмеряване на стомана), ARMCAD 2005, AutoCAD 2008 и др. софтуерни продукти за нуждите на нашата компания.
Нашата фирма е запозната с всички стандарти, закони и наредби в България и с въведените Евронорми (EuroCode) за проектиране на сгради и съоръжения. Ние сме регистрирани като проектантско бюро към КИИП гр.София.
От 04.Февруари 2009г. фирмата притежава UKAS сертификат за внедрена система за контрол и качество на Международната организация ISO9001:2008. Системата е внедрена от фирма „TQM” и е сертифицирана от „SGS Bulgaria” ЕООД
“Лебо Инженеринг” ЕООД притежава валиден лиценз за Оценяване съответствието на Инвестиционни проекти и Независим строителен надзор въз основа на Лиценз издаден от Министерство на Регионалното развитие и Благоустройство.

ПРИНЦИПИ НА РАБОТА

Нашите клиенти (инвеститори), които възлагат проучването, проектирането и изпълнението, са както за малки индивидуални жилищни решения, така и за големи бизнес проекти.
Нашата компания е осведомена за ефектите, които нашите операции могат да имат върху околната среда и заради това ние имаме строга политика към опазване на околната среда и минимизиране на влиянието върху природата.
Областта на нашите услуги е обширна и нашите услуги се развиват в широк спектър и ние сме удовлетворени да предоставим конкурентни цени за всички аспекти на Проучване и Проектиране на съоръжения от промишленото, общественото и гражданско строителство.

СЕРТИФИКАТИ