+359 2 952 01 71 office@leboinj.com

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

Съставяне на Технически паспорт

Съставяне на Технически паспорт

Фирма „Лебо инженеринг“ЕООД заявява кандидатурата си за обследване и съставяне на Технически паспорт на сгради и съоръжения на основание на действащата понастоящем нормативна база Наредба №5 от 28.12.2006г Изм. и доп.бр.38/2008 и бр.22/2010г, Изм. и доп.бр.79/2015 за съставяне на Технически паспорти.

Лозенец

Лозенец

Строеж: “Лятна къща”, с.Лозенец, община „Царево”. Строежът представлява жилищна сграда, разположена в североизточния край на парцела. Тя се състои от:

Сграда А

Сграда А

”ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр.София, м.Кръстова вада, кв.109, УПИ IV-922,1078 и 1079, СГРАДА “А”, гр.София, р-н “Лозенец”.

Сграда Б

Сграда Б

”ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр.София, м.Кръстова вада, кв.109, УПИ IV-922,1078 и 1079, СГРАДА “Б”, гр.София, р-н “Лозенец”.

Технически паспорт ПГЖПТ

Технически паспорт ПГЖПТ

Комплексът от сгради е строен през 1933г. Първоначално е използван за завод към БДЖ. През 1964г. е взето решение за създаването на Професионално …

Технически паспорт ПГТМД

Технически паспорт ПГТМД

Сградите на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн, гр.София са разположени в урегулиран поземлен имот УПИ II – “за керамично училище” …