+359 2 952 01 71 office@leboinj.com

REPORTS

„Земетресенията не убиват, убиват лошо проектирани и построени сгради“ – инж.Божидар Лесновски

„Земетресенията не убиват, убиват лошо проектирани и построени сгради“ – инж.Божидар Лесновски

Доклад-оценка от проведено посещение за периода от 10 до 15 Декември 2019г в Албания гр.Тирана и гр.Дурас (DURRÄS) след настъпилото
земетресение (27.11.2019г) от инж.Божидар Лесновски.

КТЕ Плоча

КТЕ Плоча

Настоящата Конструктивно – Техническа експертиза се извършва на основание на искане на Инвеститорският контрол във връзка със „Строителна авария …

Оценка проект

Оценка проект

Съставяне на пространствен модел по съществуващата представена конструктивна система и архитектурни разпределения за обекта

КТЕ Плоча

КТЕ Плоча

Настоящата Конструктивно – Техническа експертиза се извършва на основание на искане на Инвеститорският контрол във връзка със „Строителна авария …

Оценка проект

Оценка проект

Съставяне на пространствен модел по съществуващата представена конструктивна система и архитектурни разпределения за обекта

Конструктивно обследване и Технически паспорт на ПГЖПТ

Конструктивно обследване и Технически паспорт на ПГЖПТ

Настоящото инженерно – техническо изследване и представяне на Конструктивно – Техническа експертиза е за доказване на съществуващата сеизмична…

Конструктивно обследване и Технически паспорт на ПГТМД

Конструктивно обследване и Технически паспорт на ПГТМД

Във връзка с изготвянето на Конструктивно – Техническата експертиза, бяха извършени следните видове дейности:

Полиграфия

Полиграфия

Строежът представлява многофункционална сграда с офиси и жилищна част, състояща се от 1 полу-вкопан сутерен и 6 надземни етажа.