+359 2 952 01 71 office@leboinj.com

BUILDING SUPERVISION

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти в различни фази, разрешителен режим

Оценяване съответствието на Инвестиционни проекти със съществените изискванията на строежите

Съставяне на Доклад Оценка съответствие на Инвестиционен проект

Строителен надзор въз основа на лиценз на МРРБ

Технически контрол на Инвестиционни проекти

Технически контрол на Инвестиционни проекти

Виж проектите

Напред