+359 2 952 01 71 office@leboinj.com

Лозен

Обект:                 ЖИЛИЩНА  СГРАДА  И  ИЗГРЕБНА  ЯМА – УПИ  IV-419  ОТ  КВ. 138, М. “С. ЛОЗЕН”,        РАЙОН “ПАНЧАРЕВО”, ГР.СОФИЯ

Възложител:         Константин Любомиров Градинаров

Изпълнител:          „Лебо инженеринг” ЕООД, гр.София

Част:                         Aрхитектурна

Фаза:                   Технически  проект

 

Обектът е ситуиран в урегулиран поземлен имот УПИ ІV-419 от кв. 138 местност „с. Лозен“, в 23-ти район Панчарево, Столична община, област София-град. Имотът е с ориентация юг–север и терен с наклон от юг към север с денивелация между южната и северната имотни граници от 1,20±1,30 м.

По графични данни имотът е с площ 543 м2, а по кадастрална карта 549 м2. Лицето му е 19,11 м.

Достъпен е от юг – от ул. „Роза“.

Проектираната жилищна сграда е едноетажна с частично полусутеренно ниво в северната част (складово помещение с отделен вход, формирано от теренната денивелация) и четирискатен покрив.

Входът е от юг през полупокрита от стрехата веранда. Влиза се в Г-образно гардеробно антре, от което са достъпни последователно дневна с кът за сядане, трапезария с кухненски бокс, WC, баня с WC, детска стая и спалня. За кухненския бокс е осигурена допълнителна самостоятелно обособена връзка. Всички жилищни помещения са с южно, западно и източно изложение. На север са ориентирани само санитарните помещения.

Конструкцията на сградата е монолитна – стоманобетонни колони,  стоманобетонни хоризонтални и вертикални пояси и стоманобетонна подова конструкция (ст. б . плоча с дебелина 15 см), която поради денивелацията на терена между оси A, B и C ляга на терена, а между оси C и D покрива полусутеренното помещение.

Фасадните стени се обработват с фасадни минерални мазилки (за цокълната повърхност – едрозърнеста) по одобрени от възложителя и проектанта мостри.

Мазилките се полагат върху топлоизолацията посредством фибростъклена мрежа при пълно спазване на предписаните от производителите технологични изисквания и материали.

 

Теренът на имота е обработен и благоустроен. Кота ±0,00 е с 36 см над котата на терена в южната част на сградата и с 15 см в северната. Около сградата са изпълнени настилка от бетонова настилка и настилки с каменни и тротоарни плочи.

 

  1. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
ВИЗА ПРОЕКТ
ПЛОЩ УПИ [м2] 549,00 549,00
ПОЛУСУТЕРЕННО НИВО 49,50
НИВО ±0,00 79,16
     
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ [м2] 219,60 79,16
ОБЩО РЗП – за устр. показатели [м2] 713,70 128,66
ПЛЪТНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ [%] 40,00% 14,42%
Кинт 1,3 0,23
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ Оз [%] 40,00% 67,00%
Кота корниз [м] 10,00 <4,80