+359 2 952 01 71 office@leboinj.com

Требич

Обект:                 Пристройка, преустройство и изгребна яма на еднофамилна жилищна сграда и гараж в ПИ с идентификатор 68134.1331.515 – УПИ ХVІ747, кв. 35, м. „кв. Требич“, гр. София

Възложител:         Благой Георгиев Илиев

Изпълнител:          „Лебо Инженеринг” ЕООД, гр.София

Фаза:                    Технически  проект

Обектът е ситуиран в урегулиран поземлен имот УПИ ХІ-747 от кв. 35 местност „кв. Требич“, в район Надежда, Столична община, област София-град. Имотът е с ориентация север – юг и относително равен терен. Собственост е на Благой Георгиев Илиев.

По графични данни имотът е с площ 734 м2, а по кадастрална карта 736 м2. Достъпен е от изток, от ул. „Грудово“, чрез тупиково отклонение с ширина 4,20 м.

Този проект предвижда премахване на покрива, целия втори етаж и дървената междуетажна подова конструкция на съществуващата сграда. Около външните (фасадни) стени се изгражда нова ст. б. конструкция с деб. 30 см с укрепваща фундирането и стените функция. Преустроената сграда се развива на едно полусутеренно ниво на кота – 0,68 м и две жилищни нива съответно на коти +1,70 м и +4,76 м.

Входът се запазва в северния край на източната фасада на кота ±0,00 м. На същата кота се оформя гардеробно антре с еднораменна стълба към първия етаж (кота +1,70).

В полусутеренното ниво (кота – 0,68 м) и пристройката с ширина 275 см от юг се разполагат гараж с място за велосипеди и детски колички, котелно, зимник и предверие. Пространството под стълбището е предвидено за складиране на дървен горивен материал.

На първия етаж  (кота +1,70 м) са развити стълбищен вестибюл, спалня, дневна, трапезария с кухненски бокс, баня с WC и голяма веранда над пристроената част. На ниво +2,55, достъпно чрез пет диференциални стъпала е проектирано мокро помещение.

На втория етаж  (кота +4,76 м) са разположени спалня за гости, детска стая, родителска спалня, баня с WC и две лоджии (южна и източна).

Конструкцията на сградата е скелетно-монолитна – стоманобетонни колони  и шайби, греди и ст.б. пояси и стоманобетонни подови конструкции (непрекъснати монолитни ст. б . плочи – в основната си част безгредови с развити скрити греди и с дебелина 16 см).

Теренът на имота е относително равен, обработен е и е благоустроен. Предвидено е допълнително благоустрояване, пешеходен подход към входа на сградата и автомобилен затревен подход от модулни елементи към гаража.  Кота ±0,00 е с 10 ÷15 см над котата на терена. Около сградата са изпълнени настилка от бетонова настилка и настилки от цепени каменни плочи (гнайс). Рампата към гаража се изпълнява от шлайфан бетон.

ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

  ВИЗА ПРОЕКТ
ПЛОЩ УПИ [м2] 736,00 736,00
ПОЛУСУТЕРЕННО НИВО -0,68 и ±0,00 100,40
НИВО +1,70 и + 2,55 107,89
НИВО +4,76   101,29
     
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ [м2] 294,40 100,40
ОБЩО РЗП – за устр. показатели [м2] 956,80 309,58
ПЛЪТНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ [%] 40,00% 13,65%
Кинт 1,3 0,42
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ Оз [%] 40,00% 66,00%
Кота корниз [м] 10,00 <8,30